Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Startschot onderzoek nadere samenwerking Huisartsenpost en SEH

Huisarts en Zorg en het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep gaan een verdere samenwerking voor de spoedzorg in de regio onderzoeken. Daarvoor hebben ze op 11 april een intentieverklaring getekend. Hoe die samenwerking tussen de Huisartsenpost Gorinchem en de Spoedeisende Hulp eruit komt te zien, wordt dit jaar door een multidisciplinair kernteam onder leiding van Jacqueline van Bree verder uitgewerkt.

Juiste zorg op de juist plek

De Huisartsenpost (HAP), vallend onder de verantwoordelijkheid van Huisarts en Zorg (HenZ), en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Beatrixziekenhuis werken al jaren nauw samen. Een verdere krachtenbundeling moet resulteren in een toekomstbestendige acute keten voor de regio. Daarbij is het belangrijkste doel dat patiënten die spoedzorg nodig hebben, zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Toekomstbestendige acute keten

Daarnaast moet de samenwerking zorgen voor een verbeterde doorstroom in de acute keten, het verminderen van piekdrukte, een efficiëntere inzet van medewerkers met een verlichting van de werkbelasting voor (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten, en een doelmatiger gebruik van faciliteiten en middelen. Vanzelfsprekend zijn zorgverleners van beide organisaties nauw bij dit project betrokken.

Spoedzorg in onze regio

Sinds 2020 staat de inrichting van de acute zorg in Nederland ter discussie. De spoedzorg moet toegankelijk blijven voor iedereen, maar ook betaalbaar. Het ministerie van VWS onderzoekt mogelijkheden om de zorg betaalbaar te houden.

Rivas Zorggroep en HenZ hebben toen met onder andere de gemeente Gorinchem en Yulius gereageerd op de oproep van het ministerie om mee te denken met de zogeheten Houtskoolschets. Aan de minister is een gezamenlijke visie gepresenteerd om zinnige, kwalitatieve en betaalbare acute zorg in onze regio te kunnen waarborgen. Verregaande samenwerking tussen partners in de acute zorg, waaronder integratie van HAP en de SEH, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Angela de Ruiter en Joke de Vries bij de gezamenlijke ingang van de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp in Gorinchem.
Terug naar overzicht