Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik heb geen vervoer. Kan de huisarts naar mij toekomen?

U moet zelf zorgen voor vervoer naar de Huisartsenpost Gorinchem. De dienstdoende huisarts komt alleen op huisbezoek als het voor u door medische redenen niet mogelijk is om naar de huisartsenpost te komen.