Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welke huisregels gelden op de huisartsenpost?

Het is op de Huisartsenpost Gorinchem niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken van medewerkers, huisartsen of van andere patiënten in de wachtkamer.
Volg de aanwijzingen van onze medewerkers altijd op. Alleen dan kunnen zij zorgen dat u snel geholpen wordt.

Op de Huisartsenpost Gorinchem gaan wij respectvol met elkaar om. Medewerkers en patiënten moeten zich veilig voelen. Daarom accepteren wij geen verbaal of fysiek geweld of andere vormen van overlast. Discriminatie, bedreiging of poging tot, sexuele intimidatie, alcohol en drugs, wapens en munitie, en vernieling of diefstal van eigendommen staan wij niet toe op de Huisartsenpost Gorinchem.